Algemene Voorwaarden van Ultimate Rentals

1. Inleiding
Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van de Ultimate Rentals-website en de diensten die daardoor worden aangeboden. Ultimate Rentals faciliteert de verhuur van vakantiewoningen in de Costa del Sol.

2. Gebruik van het Platform
Gebruikers dienen zich te registreren en akkoord te gaan met deze voorwaarden. Ultimate Rentals treedt op als bemiddelaar tussen verhuurders en huurders en is geen partij in de huurovereenkomst.

3. Verantwoordelijkheden van Verhuurders en Huurders
Verhuurders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie over hun woningen en dienen deze in goede staat te houden. Huurders dienen de woning te respecteren en overeenkomstig de huurovereenkomst te gebruiken.

4. Betalingsvoorwaarden
Alle betalingen verlopen via het platform. Details over borgsommen en annuleringsbeleid worden duidelijk gecommuniceerd.

5. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
Ultimate Rentals beperkt zijn aansprakelijkheid voor directe interacties tussen verhuurders en huurders. Gebruikers vrijwaren Ultimate Rentals tegen claims voortvloeiend uit hun gebruik van het platform.

6. Privacy en Gegevensbescherming
Ultimate Rentals hanteert een strikt privacybeleid in overeenstemming met de AVG.

7. Wijzigingen in de Voorwaarden
Ultimate Rentals behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Gebruikers worden hiervan op de hoogte gesteld.

8. Geschillenbeslechting en Toepasselijk Recht
Geschillen worden beheerst door Nederlands recht. Geschillenbeslechting vindt plaats via mediation of juridische procedures.

Inloggen of aanmelden

Welkom bij Ultimate Rentals

Nog geen account?
OF

Inloggen of aanmelden

Welkom bij Ultimate Rentals

Heb je al een account?
OF
Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?